Algemeen

 

Dermpat is een laboratorium gespecialiseerd in de humane huid (dermato) pathologie. Naast onderzoek van tumorale huidpathologie, waar pigmentletsels een bijzonder positie innemen, zijn wij dankzij onze clinicopathologische benadering, ook onderlegd in de functionele en inflammatoire dermatopathologie.

 

Historiek

Labo Dermpat werd in 2011 opgericht door Dr. Marc Haspeslagh. Na zijn opleiding in de pathologische anatomie en genetica aan de Katholieke Universiteit Leuven, werkte hij gedurende meer dan 20 jaar als algemeen patholoog in het Stedelijk Ziekenhuis te Roeselare. Daar ontstond zijn interesse voor huidpathologie en sinds 2005 spitst hij zich voornamelijk toe op de dermatopathologie.

Dr. Marc Haspeslagh is sinds 2005 internationaal erkend als dermatopatholoog, een diploma dat hij verkreeg van het "International Board Committee for Dermatopathology". In datzelfde jaar werd hij tevens klinisch en academisch consulent op de dienst Dermatologie van het Universitair Ziekenhuis Gent. Dr Haspeslagh heeft eveneens een samenwerkingsovereenkomst met de KULeuven waarbij assistenten in de pathologische anatomie in het kader van de rotatiestage bij Dermpat specifieke vaardigheden kunnen verwerven in de huidpathologie.

Dr. M. Haspeslagh is sinds 2018 erkend als volwaardig stagemeester met bijzondere bekwaming in de dermatopathologie. Assistenten kunnen voor periodes van maximaal 1 jaar in opleiding komen bij Dermpat. 

Daarnaast is Dermpat sinds begin 2019 internationaal erkend als “Training Center for Dermatopathology” door het International Committee for Dermatopathology ICDP (kwaliteitsorgaan onder auspiciën UEMS dermatologie en pathologie). Hierdoor kunnen in de toekomst, naast Belgische assistenten, ook internationale (dermato)pathologen hun kennis bij ons bijschaven.

Geleidelijk aan ontstond de droom om een zelfstandig laboratorium op te richten gespecialiseerd in de dermatopathologie. In 2011 werd die droom voor een deel werkelijkheid, door de oprichting en opening van labo Dermpat in samenwerking met het klinische laboratorium Declerck in Ardooie. Na 5 jaar bloeiende activiteit vanuit Ardooie, werd in 2016 gestart met de verbouwing en de inrichting van een nieuw laboratorium in Gent, in een schitterend art-deco pand. Na één jaar verbouwingswerken, opende op 18 april 2017 Dermpat haar deuren in Gent.

 

 

Visie en missie

Het is ons doel om in de komende jaren verder te bouwen aan een onafhankelijk ‘state of the art’ huidpathologiecentrum waar de clinicopathologische correlatie centraal staat in de diagnostiek. Hierbij is een intense band met de verwijzende clinici, voornamelijk dermatologen, cruciaal. Het uitwisselen van klinische informatie en fotografische documentatie, alsook het gebruik van ex vivo dermoscopie zijn hierbij essentieel. Er wordt getracht om bij ieder rapport, naast de morfologisch beschrijvende diagnose, ook steeds een clinicopathologische correlatie en eventueel een therapeutisch advies te geven. Waar nodig wordt aan de clinicus bijkomende informatie gevraagd. Het universitair consulentschap van Dr. Marc Haspeslagh op de dienst Dermatologie van het UZ Gent en zijn voortdurende internationale bijscholing dragen bij tot een omvangrijk internationaal netwerk. Daardoor is het labo op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en kan er gespecialiseerd advies op hoog wetenschappelijk niveau verkregen worden. In het bijzonder het lidmaatschap van de “Anglobelgofranco club of Dermatopathology” is hierbij een belangrijke bron van expertise. In dit kader wil Dermpat de komende jaren ook verder wetenschappelijk onderzoek verrichten op haar eigen uitgebreid gecodeerd archief van huidbiopten. De classificatie van pigmentletsels, en in het bijzonder deze van de zogenaamd dysplastische naevi, krijgt hierbij onze specifieke aandacht.

Onze werkwijze maakt gebruik van de nieuwe onderzoeksmethode ‘ex vivo dermoscopie met derm dotting’ die door Dermpat ontwikkeld werd en deel uitmaakte van het doctoraatsonderzoek van Dr Haspeslagh dat begin 2018 afgerond werd, in samenwerking met de dienst Dermatologie en Pathologie van het UZ Gent. Over deze nieuwe methode verschenen meerdere publicaties in internationale tijdschriften en werden reeds wetenschappelijke lezingen gegeven op verschillende internationale congressen en workshops.

Dermpat streeft ernaar om ook in de toekomst vertegenwoordigd te blijven op de belangrijkste internationale congressen aangaande dermatopathologie.

 

Kwaliteitsbeheer

Wetenschappelijk hoogstaande diagnostiek kan niet gebeuren zonder een voortdurend streven naar een stabiele en kwaliteitsvolle verwerking van stalen, zodat snel en accuraat de juiste microscopische snede aan de patholoog voorgelegd kan worden voor microscopische interpretatie.

Het verder uitwerken van dit kwaliteitssysteem vereist een continue invraagstelling met het doel een blijvende verbetering van de kwaliteit van de dienst verlening te garanderen. Dit gebeurt onder andere door een goede logistieke organisatie van de staalophaling en door specifieke aandacht te besteden aan het correct versturen van het protocol. We streven naar een constante monitoring van de activiteiten (kwaliteitsborging). Uiteraard staat dit in verhouding met de economische en praktisch ter beschikking gestelde middelen, internationale standaarden en nationale reglementeringen. Het is onze doelstelling om in onze nieuwe infrastructuur zo snel mogelijk aan de geldende ISO normen te voldoen.