Laboratorium

 
Algemene info

Bij Dermpat hebben we de ambitie om een zo correct en volledig mogelijke diagnose te stellen en dit in een zo kort mogelijke tijd. Dit vereist een hoogstaande logistieke en administratieve opvolging van onze activiteiten. Deze activiteiten worden uitgebreid beschreven in onze labogids.

 

Info voor artsen

Het is voor ons van cruciaal belang dat wij naast de klinische ook over de juiste administratieve informatie beschikken van de patiënten. Een correct en volledig ingevuld aanvraagformulier is daarbij essentieel om een snelle en correcte behandeling van de stalen toe te laten.

Indien u bij ons materiaal wil opvragen (coupes, weefselblokken), dan vragen wij om het  formulier “aanvraag-coupes-blokken-verslagen” volledig in te vullen en per e-mail te versturen naar info@dermpat.be.


Daarnaast is het mogelijk om een second opinion/consult aan te vragen bij Dermpat. Om de registratie en aanrekening van consulten vlot te laten verlopen, willen wij u graag vragen om hiervoor gebruik te maken van het aanvraagformulier voor second opinion. Gelieve steeds het paraffine blokje, reeds uitgevoerde immunohistochemische kleuringen en het (voorlopige) verslag toe te voegen. Voor meer informatie hieromtrent (de werkwijze en de facturatie), kunt u steeds contact opnemen met ons labo.


Gezien het toenemende belang van de digitalisering en uit milieubewustzijn, proberen wij de communicatie met onze artsen zoveel mogelijk via elektronische weg te organiseren. Daarom hebben zij de mogelijkheid om op onze website een persoonlijke log-in aan te vragen. Via deze weg kunnen onze aanvragende artsen eveneens hun verslagen raadplegen.

 

Info voor patiënten

Wij hechten veel belang aan een goede en duidelijke communicatie met zowel onze voorschrijvende artsen als met de patiënt.

Aangezien Dermpat als laboratorium pathologie geen direct contact heeft met de patiënt, hebben wij – conform Art. 73 §1 en het addendum van december 2017 - aan de naar ons verwijzende (huid) artsen gevraagd om een informatiedocument, op een duidelijk zichtbare plaats, zoals de wachtzaal, uit te hangen. Dit document informeert de patiënt over het onderzoek en rapportering hiervan, de niet geconventioneerde status van onze artsen, de mogelijkheid om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek en de factuur die zij zullen ontvangen. Het bedrag van de factuur wordt bepaald door de geleverde prestaties (nomenclatuurnummers, deze staan vermeld op uw factuur) en uw verzekeringsstatus. De totale kost per biopt is afhankelijk van de aard en het aantal uitgevoerde onderzoeken en bedraagt per biopt tussen de €68.57 en maximaal €180.97.

De dermatopathologen van Dermpat zijn niet geconventioneerd; er wordt een supplement van €6.33 aangerekend bovenop de officiële tarieven van het RIZIV. Het bedrag van de factuur kan variëren naargelang eventuele extra onderzoeken die op een weefsel dienen te gebeuren met het oog op een correcte diagnostiek.